System udostępniany jest jako usługa w modelu Sas (Software-As-Service). Posiada interfejs Fotolia 84550607 Lprogramistyczny API, umożliwiający integrację z dowolnymi aplikacjami informatycznymi. Wbudowana struktura bazodanowa umożliwia operatorom systemu importowanie i zarządzanie danymi oraz automatyczne generowanie szczegółowych raportów. Kampanie informacyjne wysyłane przez operatora systemu wymagają określenia parametrów dotyczących daty i czasu wysłania komunikatów, wyboru formy komunikacji oraz grup odbiorców. 

System posiada dedykowaną aplikację mobilną działającą w środowisku Apple iOS™ oraz Google Android ™.

 

System komunikacji rodziców i opiekunów ze szkołami i placówkami edukacyjnymi, udostępniany jako usługaFotolia 96382641 L w modelu Sas. Polega na możliwości masowego, wielokanałowego powiadamiania rodziców w bardzo krótkim czasie, umożliwia wysyłanie indywidualnych komunikatów przeznaczonych do konkretnych odbiorców lub grup odbiorców oraz komunikację rodziców ze szkołą poprzez moduł zgłaszania nieobecności. Wysyłane komunikaty są raportowane online, informując na bieżąco o statusach wykonywanych przez system połączeń i wysyłanych wiadomości sms. Dzięki identyfikacji numeru dzwoniącego istnieje możliwość oddzwaniania do systemu i odsłuchiwania komunikatu.