Często na rynku zdarzają się sytuacje, w których firma prowadzi działalność, która wymaga specyficznego oprogramowania, niedostępnego na rynku w ogóle, albo w wymaganym zakresie. Zachodzi wtedy potrzeba zamówienia programu, który zostanie napisany specjalnie dla tej firmy, z uwzględnieniem wszystkich jej potrzeb.