Sprawna komunikacja w firmie jest niezwykle istotna dla prawidłowego obiegu informacji, zwłaszcza jeżeli firma posiada więcej niż jedną siedzibę.

 

Coraz bardziej popularna staje się komunikacja typu VoIP, czyli technologia umożliwiająca przesyłanie głosu przez sieć komputerową i Internet, co oznacza darmowe połączenia pomiędzy klientami VoIP, oraz znacznie niższy koszt połączeń z analogową telefonią stacjonarną. 

Dodatkowymi zaletami tego typu telefonii jest mobilność i możliwość korzystania z niej wszędzie tam, gdzie jest dostęp do łącza internetowego, niski koszt infrastruktury (wystarczy dedykowany sprzęt lub oprogramowanie i łącze internetowe), a także możliwość rozszerzenia działania o przesyłanie danych lub obrazów.