Głównym celem infrastruktury teleinformatycznej jest wspomaganie procesów biznesowych i zarządzania przedsiębiorstwem.

Dobrze dobrana i zarządzana powinna współgrać z celami biznesowymi firmy, tak, aby mogła ona w pełni wykorzystać swoje zasoby do budowania swojej pozycji na rynku.

Ponadto rozwój technologiczny wymusza ciągłe monitorowanie i aktualizację jej stanu, a dobrze dobrana infrastruktura IT ma wpływ na elastyczność przedsiębiorstwa oraz jego zdolność przystosowania się do nowych trendów i warunków.