Prowadzenie przedsiębiorstwa nierozerwalnie łączy się z ryzykiem, wynikającym  zarówno z przyczyn zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

 

Istotną kwestią jest aby umiejętnie zarządzać tym ryzykiem, po to aby były chronione: dane, procesy komunikacji, zasoby sieciowe itd. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa wyróżnia się takie działania jak: backup danych, ochronę antywirusowa, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT, utworzenie polityki bezpieczeństwa.