Outsourcing informatyczny polega na wykorzystywaniu w działalności przedsiębiorstwa wiedzy i zasobów zewnętrznych firm informatycznych, które taniej, bardziej profesjonalnie i efektywnie zrealizują zadania z zakresu IT.

 

Dzięki outsourcingowi IT firma może skupić swoje siły i środki na głównym przedmiocie swojej działalności, a dodatkowo zredukować koszty, oszczędzić czas i zasoby ludzkie, a także mieć dostęp do wiedzy i umiejętności specjalistów z zakresu informatyki.